Hållbarhet

För oss är det en självklarhet att värna om miljön och ta hand om naturen som vi lever i. Vi jobbar ständigt för att hitta nya hållbara arbetssätt och att effektivisera våra arbetsprocesser för att minimera vårt klimatavtryck.

miljötänk

FSC®-certifierad förpackningsproduktion

Vår förpackningsfabrik har beviljats spårbarhetscertifikatet FSC® som intygar att förpackningens råmaterial kommer från certifierade och välomskötta skogar där principer för hållbar utveckling har beaktats. Genom att välja FSC-märkta produkter kan konsumenter försäkra sig om att produktens material är ansvarsfullt framvunnet från skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

FSC-märkningen på våra produkter innebär att vår produktion uppfyller organisationens standarder för skogsbruk och spårbarhet.

hållbar framtid

En hållbarare produktion

I vår produktion vill vi vara så hållbara som möjligt och söker ständigt efter bättre sätt att göra saker på. Vi minimerar materialåtgången för varje enskild förpackning genom att planera förpackningen väl och återvinner allt spill.

Våra produktionsutrymmen värms upp med miljövänlig, närproducerad fjärrvärme och vi återvinner spillvärme som uppstår i produktionen. På Forsberg utvecklar vi ständigt vår verksamhet i en mer hållbar riktning för att ta vårt ansvar mot miljön.

FSC-licensnummer: FSC-C152977

Företagsansvar

Förpackningsåtervinning

Forsberg är medlem i föreningen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, ett icke-vinstdrivande företag med uppgift att säkerställa att vi upprätthåller vårt producentansvar för förpackningar. Som medlem i föreningen sparar vi på naturresurser och återvinner avfallet ansvarsfullt.

Cirkularitet

Ett hållbart kretslopp

Kartong kan nyttjas, återanvändas och återvinnas under hela sin livslängd. En cirkulär ekonomi skapar ett hållbarare kretslopp som bidrar till en mer välmående planet för kommande generationer. Vi tror på ett cirkulärt helhetstänkande där vi tar vårt ansvar genom att återanvända och återvinna så mycket som möjligt.

Ta kontakt. Vi svarar direkt.

+358 06 788 8800
info@forsberg.info