Painetut tuotteet

Painotuotteet ovat muotia

Tiesitkö, että painettu asiakaslehti on viestintävälineenä ylivoimainen ykkönen, jos asiakas saa valita? Painetun ja sisällöltään kiinnostavan lehden merkitys on lisääntynyt, samalla kun digitaalinen puoli on kasvanut.

Painotuotteiden avulla lukijalle voi viestiä ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Lukija käyttää yleensä enemmän aikaa kädessä pideltävän tuotteen lukemiseen.

Painotuotteet ovat nykyisin erittäin kustannustehokkaita. Kun sisältö on tehty hyvin, voidaan sekä artikkeleita että tuotetietoja hyödyntää sosiaalisessa mediassa ja kotisivulla.

Ota yhteyttä jo painotuotteesi suunnittelun alkuvaiheessa. Voimme antaa neuvoja ja vinkkejä, joiden avulla vältät sudenkuopat matkan varrella. Joskus voi olla vaikea ymmärtää alalla käytettäviä vakiintuneita ilmauksia, mutta autamme käsitteiden kanssa ja selitämme kaiken yksikertaisesti ja ymmärrettävästi.